Vetoomus Metsähallitukselle 2014

Kemiönsaaren luonto ry vetosi Metsähallitukseen, jotta valtion maat Kemiönsaaren Skinnarvikissa ja Dragsfjärdenin Stormossenilla suojellaan. Alueet on todettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi ja ne tukisivat jo olemassa olevia suojelualueita.

Hyvä Metsähallitus,

Kemiönsaaren luonto ry vetoaa Metsähallitukseen, jotta valtion maat Kemiönsaaren Skinnarvikissa ja Dragsfjärdenin Stormossenilla suojellaan. Alueet on todettu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi ja ne tukisivat jo olemassa olevia suojelualueita. Dragsfjärdin Stormossenilla sijaitsee entinen Metsäntutkimuslaitoksen palsta, joka nykyisin on Metsähallituksen hallinnassa. Se rajautuu suoraan Stormossenin Natura-alueeseen. Lisäksi Kemiönsaaren luonto ry on edistänyt aktiivisesti myös Kemiönsaaren seurakunnan ja Kemiönsaaren kunnan metsien suojelua alueella, ja nämä tahot ovat päättäneet suojella omia
metsäpalstoja METSO-ohjelmalla. Nämäkin alueet rajautuvat suoraan jo olemassa olevaan valtion suojelualueeseen. Valtion omistama palsta sijaitsee erittäin keskeisesti tämän aluekokonaisuuden ytimessä ja siksi sen suojelu olisi ensiarvoisen tärkeää alueen kehittämisen kannalta. Eri toimijoiden tavoitteena on luonnonsuojelun ohella kehittää Stormossenin alueesta laaja suojelualue, jossa olisi hyvät mahdollisuudet myös retkeilyyn ja virkistäytymiseen.

Skinnarvik on lounaisrannikon mittakaavassa laajimpia yhtenäisiä metsäalueita ja metsät ovat monin paikoin säilyneet luonnontilaisen kaltaisina. Alueella elää Kemiönsaaren vahvin liito-oravakanta ja monia muita uhanalaisia metsälajeja. Skinnarvikissä suojeltiin metsiä nk. Metso-kymppitonnin tuloksena ja näitä suojelualueita voitaisiin laajentaa yhtenäiseksi laajaksi kokonaisuudeksi. Metsien suojelu ei ole ongelma aluetta käyttävän Puolustusvoimien edustajan mukaan.

Lounais-Suomessa metsien suojelutilanne on erittäin heikko ja valtion tulee kantaa vastuu suojelun edistämisessä. Suojelualueemme ovat lisäksi pieniä ja rikkonaisia, ja esittämämme alueiden suojelulla saataisiin suuremmat yhtenäiset kokonaisuudet suojelun piiriin. On ristiriitaista, että yksityisiä metsiä pyritään suojelemaan METSO-ohjelman kautta, kun samaan aikaan valtiolla on suojelematta METSO-kriteerit täyttävää metsää alueellamme, jotka vieläpä rajautuvat olemassa oleviin ja lähiaikoina perustettaviin suojelualueisiin.

Kemiönsaaren luonto ry:n puolesta
Gunilla Avellan, varapuheenjohtaja
Teija Puranen, sihteeri

Kuva: Teija Puranen