Kaikki kirjoittajan Ritu artikkelit

Kemiönsaaren Luonto ry vietti 40-vuotista taivaltaan sunnuntaina 17.11.2019

Kemiönsaaren Luonto ry vietti 40-vuotista taivaltaan Taalintehtaalla sunnuntaina 17.11.2019 elokuvan, syyskokouksen ja juhlaillallisen merkeissä

Juhlan aloitti Bio Ponyssa  elokuva Creeping Garden  (Ryömivä puutarha) dokumentti kiehtovista ja syyskokouksessa vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä budjetti vuodelle 20210.

Kemiönsaaren luonto ry:n puheenjohtajaksi 2020-2021 valittiin Ritva Kovalainen ja hallituksen jäseniksi Amanda Vikman, Gunilla Awellan, Tuija Kuoppamäki, Mirka Muukkonen, Miia Jylhä. Ville Laitine jatkaa niin ikään hallituksessa. Varajäseniksi valittiin Kurt Andersson ja Sami Siitojoki.

Illanvietossa Strandhotellissa muisteltiin yhdistyksen toiminnan merkittäviä saavutuksia ja jaettiin Suomen luonnonsuojeluliiton ansiomerkkejä pitkäaikaisille aktiiveille, joiden merkitys luonnonsuojelun ja -tuntemuksen edistäjinä on ulottunut yhdistyksen alkuajoista myös uudelle vuosituhannelle. Kultaisen ansiomerkin saivat Kaj Genberg, Matts Cygnelja Gunilla Awellanja hopeisen ansiomerkin Viveka Nordman,Gunilla Törnroos, Markku Harmanen, Stina Lönnroth-Harmanen ja Ritva Kovalainen

Markku Harmanen, Viveka Nordman, Matts Cygnel, Gunilla Törnroos, Gunilla Awellan, Ritva Kovalainen

Kemiönseudun luonnonsuojeluyhdistyksen perustava kokous pidettiin 20.11.1979 ja yhdistys muutti nimensä Kemiönsaaren luonto ry:ksi v. 2009. Yhdistys on sekä Suomen luonnonsuojeluliiton että ruotsinkielisen Natur och MIljön paikallisyhdistys.

Yhdistyksen hallituksessa jo 25 vuotta mukana ollut Gunilla Awellankertoi alkuajoista, jolloin luontoväkeä puhuttivat mm. laivaromuttamosuunnitelma Kasnäsiin, happamat sateet ja kierrätys. Luontoyhdistyksen aloitteesta saarella käynnistettiin mm. lasinkeräys, kehitettiin kunnan ympäristöhallintoa ja edistettiin kunnallisen kaukolämpöverkon rakentamista.

Tilaisuudessa muisteltiin myös luontoyhdistyksen muovinkeräystalkoita rannoilta jo 80-luvulla ja mm. Dragsfjärdin myrkkyskandaalia, jossa laivuri Ojaranta upotti Oy Euro Industrin toimeksiannosta vaarallisia, PCB:tä sisältäviä ongelmajätteitä mereen Dragsfjärdin saaristossa. Markku Harmanenmuisteli yhdistyksen osallistuneen tynnyreiden etsintään merellä.

Yhdistys iloitsi syntymäpäiviensä ohella uuden yli 200 hehtaarin luonnonsuojelualueen perustamisesta Purunpäähän.
 
Juhlassa nautittiin juhlaillallisesta, pidettiin puheita ja mitalilauluja esitti tuore trio:  Tuija Kuoppamäki, Ritva Kovalainen ja Sami Siitojoki. Ansiomerkkejä jakamassa olivat Amanda Vikman ja Viveka Nordman, 
 

 

Purunpää on suojeltu!

Kun ELY-keskus tiedotti heinäkuussa 2019, että se on hyväksynyt ympäristöministeriöstä saadulla valtuutuksella Purunpään niemen rauhoitushakemuksen, sai päätepisteen vuosikymmeniä kestänyt  monivaiheinen kampanjointi Purunpään säilyttämiseksi rakentamattomana luontokeitaana. Parempaa lahjaa ei olisi Kemiössä toimiva luonnonsuojeluyhdistys voinut saada, kun se marraskuussa juhlii 40-vuotista taivaltaan.

Kolmekymmentäneljä vuotta sitten tammikuussa 1985 Kemiönseudun luonnonsuojeluyhdistys havahtui huolestuttavaan suunnitelmaan kaavoittaa 150 kesämökkitonttia rantaan Purunpäässä, Ölmoksessa ja Söljehomneinilla. Hanke tyssäsi kuitenkin valtavaan vastustukseen. Dragsfjärdin kunta, lääninhallitus, Ympäristöministeriö sekä Luonnonsuojeluyhdistyksen keräämä vapaita rantoja puolustava 1858 ihmisen allekirjoittama adressi kumosivat suunnitelman ja Ölmos-Purunpään rantojen suojelu sinetöitiin yksityisenä suojelualueena v. 1990. Alue, joka kapeimmillaan oli noin 100 metrin levyinen mutta keskimäärin 200-300 metriä, rajautui Saaristomeren kansallispuistoon ja oli pinta-alaltaan vajaat 500 hehtaaria. Valtio maksoi korvausta 1,6 miljoonaa euroa rantarakennusoikeuksista ja antoi korvaavaa maata 84 ha. Kaiken kaikkiaan rakentamiselta rauhoittettua rantaa Kemiönsaaren lounaiskulmaan tuli 32 kilometriä, mutta suojelupäätös ei rajoittanut metsätaloutta – lehtoalueita lukuun ottamatta. Avohakkuu oli mahdollista tehdä kymmenen metrin päähän rannan vesirajasta.

Vuonna 2014 hakkuusuunnitelmat Taalintehtaan taajaman lähimetsiin ja vanhoihin rantametsiin Purunpäässä nostivat jälleen tummia pilviä taivaalle. Kemiönsaaren luonto ja kansalaisliike Save Purunpää aloittivat nimien keruun ja vetosivat Purunpään jättämiseksi kokonaan metsätalouden ulkopuolelle. Kansalaisadressiin kertyi lyhyessä ajassa yhteensä 1375 nimeä. Erillisen taiteilija-adressin allekirjoitti 52 merkittävää pääosin suomenruotsalaista kulttuurivaikuttajaa.

Huhtikuussa 2015 Purunpään rantametsien hakkuista oli luovuttu, mutta samalla hakkuiden käynnistyminen toisilla alueilla Purunpäässä ja Ekhamnin luonnonsuojelualuen vieressä havahduttivat.  Luonto-Liiton metsäryhmä ja paikalliset aktiivit tulivat paikalle mielenosoitukseen, kun monitoimikone oli  hakannut  aukoksi 3 hehtaaria Purunpään Trollklintenissä. Hakkuut keskeytyivät puuta ostavan edustajan kanssa käydyn puhelinkeskustelun jälkeen. Metsäkoneen poistuttua leimikkoalueen sisäpuolelta löytyi mm. erityissuojelua vaativa lahokaviosammal.

Vuonna 2017 Purunpää oli Kemiönsaaren luontoyhdistyksen ehdotuksesta mukana Suomen luonnonsuojeluliiton 100-luontohelmeä-kampanjassa ja tuli myös arvokkaana luontokohteena laajempaan tietoisuuteen. 

Elokuussa 2019 seisoi  kuutisenkymmentä vierailijaa   Konstamfundetin kutsumana rantakalliolla Purunpäässä juhlistamassa 200 hehtaarin kokoista suojelualuetta, jossa metsätalouden harjoittaminen ei enää jatkossa tule olemaan mahdollista. Konstsamfundet sai valtiolta korvausta 615 300 euroa  puuston perusteella.

 

– Tämä näkymä haastaa mielestäni Kolin kansallismaiseman. Kyllä tämä ainakin eteläsuomalaisten kansallismaisemaksi kelpaa, totesi  kartanon tilanhoitaja Mikael Jensen  Helsingin Sanomien jutussa: ”Yksi Suomen hienoimmista näköalapaikoista sai suojelupäätöksen – Amos Rexin omistaja päätti suojella legendaarisen Purunpäänniemen”! (HS 14.7.2019)

Susireviirityöryhmä Kemiönsaarelle

Koska Kemiönsaarelle  on asettunut susipariskunta, joka on jo kahtena vuonna tehnyt pentuja, on Suomen riistakeskuksen toiveiden mukaista perustaa saarelle riistakeskuksen koordinoima työryhmä. Sen keskeisenä tehtävänä on keskustella ja välittää paikallisten tahojen kesken tietoa sudesta ja susireviiristä ja tuoda paikallista näkökulmaa tiedoksi riistahallinnolle. Tavoitteena on myös pyrkiä vähentämään sudesta aiheutuvia haittoja ennaltaehkäisevin toimenpitein. Valtakunnallisena koordinaattorina toimii erikoissunnittelija Mari Lyly.

Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelija Jörgen Hermansson kertoi Kemiönsaaren susireviirin tilanteesta parilta edelliseltä
lisääntymiskaudelta. DNA-keräys on sujunut hyvin yhteistyössä eri tahojen kanssa, ja tiedossa on nyt, että susipari ovat sisaruksia, joille tämän vuoden pentue on niiden toinen (luultavasti 3–4
pentua). Mahdollisesti viime vuoden pentu on jäänyt laumaan ns. lapsivahdiksi. Kemiönsaarella on vahinkoja ollut vähän, mutta sosiaalista haittaa on koettu ja metsästyksen on koettu vaikeutuneen.

Päätettiin, että reviiriyhteistyöryhmä perustetaan ja rhy:n toiminnanohjaaja Stenström kutsuu järjestäytymiskokouksen koolle.

Kemiönsaaren luonto ry:n edustajaksi työryhmään on valittu Gunilla Awellan.

Lisää tietoa susista:

Luken Susikanta-arvio 2019 

Jos kohtaat suden metsässä

 

Toimintakertomus 2018

KEMIÖNSAAREN LUONTO RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2018

 1. Yhdistys – Föreningen

Kemiönsaaren luonto ry on Suomen luonnonsuojeluliiton ja Natur och Miljön paikallisyhdistys, jonka kotipaikka on Kemiönsaari. Jäseniä yhdistyksessä on 41 jotka ovat NoMin jäseniä ja 54 Sll:n jäseniä, yhteensä 95.

Hallituspiti vuoden aikana12 kokousta, joista osa oli sähköisiä kokouksia.

Vuoden 2018 hallituksen kokoonpano oli

 • Ritva Kovalainen, puheenjohtaja
 • Pälvi Hannonen, varapuheenjohtaja
 • Mirka Muukkonen, sihteeri
 • Miia Jylhä
 • Katarina Forsell
 • Gunilla Avellan
 • Kurt Andersson, varajäsen
 • Amanda Vikman

Rahastonhoitajana toimi Lea Räisänen.

Toiminnantarkastajanatoimi Pekka Turunen

 1. Jäsentapaamiset – Medlemsträffar

Kevätkokous pidettiin maanantaina 2.4. klo 18:00 Taalintehtaalla Ruukin Saunalla (Puistotie 2). Kokousta edelsi patikkaretki Senatsbergetin laavulle. Kokouksen osallistujamäärä oli 12.

Syyskokous pidettiin 25.11. klo 16:00 Sagalundissa. Museotie 1, 25700 Kemiö. Kokouksen osallistujia oli 15.

Kokouksen jälkeen biologi Raija Marja-aho kertoi kuvin ja sanoin Kemiönsaaren luonto ry:n retkestä Närängänvaaran luonnonmetsään lokakuussa 2018.

3. Retket – Utflykter

 METSÄJUHLA 19.5.2018
Kemiönsaaren luonto juhlisti metsien suojelua Kemiönsaarella Kullan luonnonsuojelualueelle lauantaina 19.5.2018.
Ohjelmassa oli musiikkia, kaunopuheita, metsänhenkiä, kuoroesitys, korpigalleria sekä kuljeskelua keväisen metsässä. Tilaisuudessa jaettiin myös Kemiönsaaren luonnon ympäristötekopalkinto Koneen Säätiölle Kullan metsän suojelusta.
Juhlat jatkuivat illemmalla Storfinnhovan metsäkylässä savusaunalla. Juhlaan osallistui n. 60 henkeä.

OHJELMA
13:00 ohjelma alkoi metsäaukiolla, jossa oli tarjolla virvoketta ja pientä purtavaa.
Metsän kutsu: Fanni Lastumäki, pasuuna
Alkusävelet: Iina Marja-aho ja Elina Seppänen
Kuinkas kaikki kävikään: Panu Kunttu
Palkintopuheita

Ääniteos Kulla-Stormossenin metsään Lasse Tennanderin laulua “Allt detta orörda vackra” mukaillen: L’ö kuoro.

13:40 polkuja metsässä:
Havumetsän huuma [800 m]
– Täynnä toivoa se viheriöi, ikimetsän kuvia: Ritva Kovalainen.
– Maahinen: Vili Korkkula

Vesireitti [200 m]
–Tapio, metsänherra: Ilkka Hautala

Suon tuoksu [600 m]:
˜15:00 viuluduo Räme-estradilla: Iina Marja-aho ja Elina Seppänen

Tapahtumaa tukivat Suomen luonnonsuojelun säätiön Itämerirahasto, Ekokem ja Kemiönsaaren Kunta

Retki Närängänvaaran ikimetsään 14.-20.10.2018
Kemiönsaaren luonto järjesti retken kuusamolaiseen Närängänvaaran aarniometsään. Närängän metsä on yksi upeimmista luonnontilaisista metsistä Suomessa ja Närängänvaaran kupeella on metsähallituksen omistama erämaatila, jonka yhdistys vuokrasi tukikohdaksi. Retkellä tutustuttiin alueen monipuoliseen suo- ja metsäluontoon. Osallistujia oli 9 ja oppaana toimi Ritva Kovalainen.

Pimeäretki 10.11.2018

Kemiönsaaren Luonto ry järjesti retken pimeää pelkääville ja pelkäämättömille aikuisille. Retki oli osa Taalintehtaalla järjestettävää mÖrkö-festivaalia. Moniaistisella pimeäretkellä tutustuttiin pimeyteen Taalintehtaan metsien varjoissa.
Oppaana Sanna-Mari Kunttu. Opastuskieli oli suomi ja opastus oli maksuton. Osallistujia oli 13.

 1. Vieraslajitalkoot – Volontärarbete mot främmande arter

Kemiönsaaren luonto ry on vuodesta 2014 järjestänyt kurtturuusutalkoita ulkosaariston luodoilla, ja osa kasvustoista on saatu pysyvästi hävitettyä. Vuoden 2018 toimintasuunnitelmaan oli kirjattu tavoitteeksi yhteensä 4 talkoopäivää, jotka kaikki toteutuivat. Talkoisiin osallistui kahtena päivänä 3 henkeä ja kahtena päivänä 2 henkeä. Päivien aikana tehtiin kontrollikäynnit jo aiemmin torjutuilla kohteilla sekä jatkettiin jo aloitettujen kohteiden torjuntaa. Lisäksi aloitettiin esiintymien torjuntatyöt neljän uuden kasvuston osalta Kuggskärissä. Torjuntametodina käytettiin pressuttamista niillä kohteilla, missä se oli maaston kannalta soveliasta. Kuluihin (mm. pressut, työvälineet, venematkat, talkootarjoilut) oli budjetoitu 2200 euroa, ja kulut toteutuivat lähes suunnitelman mukaan: 2172,11 euroa. 440 € saatiin toiminta-avustuksena Varsinais-Suomen luonnonsuojelupiiriltä. ELY:n Saariston ympäristönhoidon avustus kattoi loput kustannuksista. Talkoiden koordinoinnista vastasi Panu Kunttu & Sanna-Mari Kunttu.

 1. Ympäristöpalkinto – Miljögärning

Joka toinen vuosi jaettavalla tunnustuksella yhdistys kiittää yhteisen ympäristömme ja luonnon elinvoimaisuuden hyväksi paikkakunnalla tehdyistä toimista.
Kemiönsaaren luonnon ympäristöpalkinto myönnettiin Koneen Säätiölle Kullan metsässä järjestetyssä Metsäjuhlassa 19.5.2018. Tunnustuksen vastaanotti Koneen Säätiön hallituksen puheenjohtaja Hanna Nurminen.

Koneen Säätiö perusti vuoden 2017 loppulla uuden Kullan luonnonsuojelualueen Kemiönsaarelle. Noin 130 hehtaarin alue nimettiin läheisen Kullan kylän mukaan.
Kullan suojelualueen perustaminen on merkittävä luonnonsuojeluteko. Itsenäisyyden juhlavuoden suojelukampanjassa toteutettuna, se sitoutti suojelutoimiin myös Metsähallituksen, joka vastineeksi rauhoitti läheisen Kivarnäsin alueen. Näiden väliin jäävän jo rauhoitetun Stormossenin suoalueen kanssa yhtenäisen suojelualueen pinta-ala nousi täten 350 hehtaariin.

Kullan metsän arvokkain osa on reilun 20 hehtaarin kokoinen monimuotoisia elinympäristöjä sisältävä kuusikko, joka on useiden uhanalaisten lajien turvapaikka. Vaikka osa uusien suojelualueiden metsistä ja soista on ojitusten, avohakkuiden ja maanmuokkausten

vuoksi biotooppeina köyhtynyt, on monimuotoisuudella rauhoitusten myötä mahdollisuus palautua ja ennallistamistoimin eheytymistä voidaan myös jouduttaa.

 1. Osallistuminen Norpakseen

Kemiönsaaren luonto tuotti Norpas Festivaaleille 3.-4.8.2018 Taalintehtaalle Ilkka Hautalan ja Lila Jokelinin esityksen Karhu. Yhdistys keräsi tapahtumassa myös nimiä viiden luonnonsuojelujärjestöjen yhteiseen Avohakkuut historiaan- kansalaisaloitteeseen. Kansalaisaloite keräsi valtakunnallisesti tarvittavan yli 50 000 nimeä edeten siten eduskunnan käsittelyyn.

7. Aloitteet ja kannanotot – Motioner och ställningstaganden

 • Yhdistys on seurannut keskustelua ja ottanut kantaa mm. Konstsamfundetin metsien hakkuisiin koskien Purunpään ja Taalintehtaan alueita. Yhdityksen edustaja on osallistunut Konstsamfudetin koolle kutsumiin metsäkeskusteluihin Söderlångvikissa ja ehdottanut metsien suojelua ja retkeilyn kehittämistä. 14.9. pidetyssä kokouksessa Konstsamfundet ilmoitti hakevansa Metso- suojeluohjelmassa suojeltavaksi 200 hehtaaria Purunpäästä. Alueen suojelu on ollut Kemiönsaaren luonto ry:n agendalla jo vuosia ja uutinen oli yhdistykselle suuri ja iloinen asia!

8. Muu toiminta – Övrig verksamhet

Kemiönsaaren luonto osallistui Suomen luonnon päivänä 25.8.2018 Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotisjuhliin Turussa.

Tapahtuman yhteydessä yhdistys osallistui myös Natur och Miljön järjestämään tilaisuuteen, jossa tehtiin tuttavuutta muiden rannikkoseudun ruotsinkielisten paikallisyhdistysten toimintaan.

Kemiönsaaren luonto isännöi Suomen luonnonsuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry:n sääntömääräistä syyskokousta, joka pidettiin 17.11.2017 Kemiönsaarella Söderlångvikin kartanolla.

Kemiönsaaren luonto ry esitteli toimintaansa ja opasti kokousväelle retken lähialueen rantametsään.

 9. Tiedotus – Information

 • Yhdistys tiedotti jäsenille toiminnastaan sähköisellä jäsenkirjeellä kaksi kertaa vuoden aikana.
 • Nettisivuja ylläpidettiin.
 • Kemiönsaaren luonnon Facebook-ryhmässä on 545 jäsentä.
 • Yhdistys oli toiminnallaan esillä mm. Annonsbladetissa, Yle –Åbolandissa, ÅU:ssa ja Turun sanomissa.

 

Pöllöretki 25.3.2019 Taalintehtaalta

Kemiönsaaren luonto ry järjestää pöllöretken maanantaina 25.3. klo 18.30 Taalintehtaalta Markku Harmasen johdolla. Lähtö Taalintehtaan torilta, missä pidetään lyhyt alustus aiheeseen. Retki on kaikille avoin, maksuton eikä vaadi ennakkoilmoittautumista.

Pöllöretki pimeässä on elämys ja sopii hyvin myös kokemattomille retkeilijöille. Kevättalvi on otollisinta aikaa kuulla näiden yöliikkujien ääniä – jos olemme onnekkaita saatamme havaita jopa huuhkajan. Aikaisemmilla pöllöretkillä olemme kuulleet mm. lehtopöllöä. Retken aikana kierretään hyviä pöllökohteita Taalintehtaan lähistöllä. Matka kuljetaan yhdessä autoilla. Kohteissa saatetaan liikkua jalan lyhyitä matkoja helppokulkuisessa maastossa. Mukaan kannattaa varata taskulamppu, säänmukainen vaatetus sekä halutessa lämmintä juotavaa termokseen. Retken arvioitu kesto on noin 2h.

Kuva varpuspöllöstä: Oskari Härmä

Kevätkokous 27.3. 2019 klo 18:00

Kutsu syyskokoukseen

Kemiönsaaren Luonto ry

Tervetuloa yhdistyksen kevätkokoukseen keskiviikkona 27.3.2019 klo 18.00.

Labbnäsin saunalle. Labbnäsintie 66 25870 Dragsfjärd

Kokouksen jälkeen halukkaat voivat jäädä saunomaan ja avantouimaan.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Lisäksi hallituksen jäsenet esittelevät yhdistyksen suunnittelemia toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja monimuotoisuuden säilyttämiseksi Kemiönsaarella.

Ritva Kovalainen, puheenjohtaja  

Olet lämpimästi tervetullut!

Syyskokous 25.11.2018

Kemiönsaaren Luonto ry:n syyskokous 25.11. klo 16:00 Sagalundissa ja kokemuksia retkeltä Närängän luonnonmetsään

Syyskokouksessa käsittelemme sääntömääräiset asiat ja kokouksen jälkeen biologi Raija Marja-aho kertoo kuvin ja sanoin Kemiönsaaren luonto ry:n retkestä Närängänvaaran luonnonmetsään lokakuussa 2018.

Olet lämpimästi tervetullut!

Os. Museotie 1, 25700 Kemiö Kahvitarjoilu

WORLD CLEANUP DAY 15.9. TAALINTEHTAALLA

15.9. järjestetään eri puolilla siivoustapahtuma World Clean Up Dayn innoittamana.  Taalintehtaalla kokoonnumme ko 10:00 ja keräämme tunnin ajan roskia ja tuomme ne  kirjaston eteen klo 11:oo, josta kunta vie roskat keräysasemalle.

Ota mukaasi roskapussi ja hanskat.

Kokoonnumme homman päätteeksi piknikille, joten evästä mukaan!

Tervetuloa mukaan!

Juhli Suomen luontoa kanssamme 25.8. Turussa.

Anna luonnon häikäistä

Juhli Suomen luontoa kanssamme 25.8. Turussa.
Milloin 25.08.2018
alkaa 11:00 loppuu 23:00
Missä Turku: Ruissalo
Järjestäjä Suomen luonnonsuojeluliitto

Suomen luonnon päivänä 25.8.2018 juhlistetaan Suomen luonnonsuojeluliiton 80-vuotista taivalta Turussa. Kutsummekin kaikki Ruissaloon ensin koko perheen harrastustapahtumaan ja myöhemmin samana päivänä loistavaan yleisökonserttiin! Molempiin tapahtumiin on vapaa pääsy!

KATSO JUHLAN TARKKA OHJELMA ALTA

Päivällä klo 11–16 tutustutaan luontoon eri tavoin Ruissalon Kansanpuiston Luonnon päivä -tapahtumassa. Luvassa on luontoharrastuksiin liittyviä toimintapisteitä ja eri toimijoiden esittelyä koko perheelle. Kävijät pääsevät mukaan vaikkapa filosofiselle metsäkävelylle tai esittämään kiperiä kysymyksiä luonnonsuojeluliiton asiantuntijoille.

Illalla juhlapäivä jatkuu Ruissalon telakalla klo 18-23 Luonnon illan konsertilla. Tapahtuman pääesiintyjä on Egotrippi. Lavalla nähdään myös Sammal, koomikko Iikka Kivi sekä Susanna Leinonen Company. Tapahtuman juontaa näyttelijä Jarmo Mäkinen.

#luonnonjuhla #oleluonnonvoima

OHJELMA (muutokset mahdollisia)
LUONNON PÄIVÄ KANSANPUISTOSSA KLO 11–16
os. Kansanpuistontie 76, Turku

Ohjelma:
Tapahtuma-aukio
klo 11:00 Avajaiset ja lipunnosto

Tanssipaviljongin lava (muutokset mahdollisia)
klo 12:00 Fosforikeiju, valokuvatarina Littoistenjärven keijuista ja luonnonhengistä
klo 12:35 ja 14:35 Maailman Siivouspäivä – World Cleanup Day 15.9., tietoisku
klo 13:00 ja 14:00 Suomen Lausujain Liitto ja Turun Lausujat, luontorunoista – ekologisesti
klo 13:15 Merkkarit & Kai Kuutamo, lastenmusiikkibändin ja sirkustaiteilijan esitys
klo 15:00 Bernt Nordman esittää luonto- ja ympäristöaiheisia lauluja

Retki Närängänvaaran ikimetsään 14.-20.10.2018

Kemiönsaaren luonto järjestää tutumisretken kuusamolaiseen Närängänvaaran aarniometsään. Närängän metsä on yksi upeimmista luonnontilaisista metsistä Suomessa ja Närängänvaaran kupeella on metsähallituksen omistama erämaatila, jonka vuokraamme tukikohdaksemme. Talosta löytyvät astiat, patjat, hella, kaasuvalaistus ja pihapiiristä lähde ja sauna.

Retki edellyttää kohtalaista kuntoa. Tarkoitus on tehdä päivittäin vaelluksia eri puolille metsää, maasto on paikoin mäkistä ja soista. Mukaan mahtuu (kuljetuksista riippuen) 9-15 henkeä.

Mukaan tarvitaan makuupussi, hyvät retkivarusteet ja ruuat

Paikat täyttyvät ilmoittautumisjärjestyksessä. Ilmoittaudu retken johtajalle, [email protected]

Tarkempi ohjeistus tulee mukaan lähteville.

Tiedustelut: Ritva Kovalainen 040-5478464

Aikataulu

Lähtö Sunnuntaina 14.10. junalla 9:14 Helsingistä Ouluun. Sieltä matka jatkuu n. 15:00 vuokra-autolla ja mestän reunassa ollaan n. klo 18:00-19:00  josta noin 40 minuutin nousu polkua pitkin.  Perillä Närängässä n. 20.00

Ma, Ti, Ke, To patikointia Närängän metsissä

Paluu perjantaina 19.10. Kuusamosta vuokra-autolla Ouluun ja Oulusta  junalla  Helsinkiin.

Kustannukset
Matkakulut karkeasti arvioiden n. 120-150 €/ henkilö
Osuus tilan vuokrasta   60 €, yhdistyksen jäsenet saavat vuokrasta alennusta 50 % .
Ruuat jokainen ostaa itse etukäteen.