Metsät tarvitsevat lahopuuta

Haluamme turvata metsäluonnon säilymisen monimuotoisena myös tuleville sukupolville – lajiin katsomatta. Metsien luontotyypeistä 2/3 on luokiteltu uhanalaisiksi ja 36 % kaikista uhanalaisista lajeista elää metsissä. Tämä tarkoittaa 800 lajia. Lahopuu on yksi tärkeimmistä metsälajien elinympäristövaatimuksista. Siksi kuolleen, lahoavan puuaineksen säästäminen ja jättäminen metsään on helppo ja tehokas keino auttaa metsälajien tilaa.

Metsät tarjoavat ihmiselle muutakin kuin puuraaka-ainetta. Luonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut tarjoavat meille maksutta esimerkiksi ravintokasveja, kuten marjoja ja riistaa. Metsät myös pitävät yllä veden kiertoa, tuottavat meille happea, muodostavat uutta maaperää ja sitovat ravinteita. Monimuotoisella metsällä on myös monenlaisia ihmisen hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia. Kun metsäluonto yksipuolistuu, heikkenee sen kyky tuottaa luonnon palveluita ja toipua häiriöistä.

Onko sinulla suojelun arvoinen metsä?

Onko omistamallasi metsäpalstalla luonnonarvoja ja haluaisitko suojella metsäsi? Kemiönsaaren luonto ry tarjoaa maksutonta metsän luonnonarvojen kartoitusta ja auttaa metsän suojelun edistämisessä. Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSOn avulla yksityiset metsänomistajat voivat suojella metsiensä monimuotoisuutta ja saada siitä korvausta.

Ota yhteyttä, mikäli olet kiinnostunut oman metsäpalstasi suojelusta: [email protected] tai puh. 0400 010 885/ Panu Kunttu. Lisätietoa METSO-ohjelmasta: www.metsonpolku.fi.

Kemiönsaaren luonto ry ottaa vastaan myös testamentteina ja lahjoituksina esim. metsä- ja suoalueita suojeltavaksi.

Kemiönsaaren luonto ry vetoaa kunnan vanhojen metsien säilyttämiseksi

22.2.2013 Kemiönsaaren luonto ry vetoaa päättäjiin, että valtaosa Kemiönsaaren kunnan omistamien yli 80-vuotiaista metsistä säilytettäisiin. Näistä iäkkäistä metsistä 42 % eli 30,2 ha on metsäsuunnitelmassa määrätty avohakattavaksi ja ainakin 4,6 hehtaaria 85-vuotiasta metsää on jo avohakattu.

Jatka lukemista Kemiönsaaren luonto ry vetoaa kunnan vanhojen metsien säilyttämiseksi

2012: Ekometsätalouden menetelmät käyttöön metsien hoidossa

Esitämme, että Kemiönsaaren kunta ja Konstsamfundet:

  • hoitavat metsiään ekometsätalousmenetelmin!
  • sitoutuvat kansainväliseen FSC-sertifikaattiin!
  • luopuvat avohakkuista kokonaan erityisesti asutuksen tuntumassa!
  • kunnan metsänhoidon painopiste tulee olla virkistyskäytössä ja maisemansuojelussa.

Esitämme, että Kemiönsaaren seurakunta:

  • luopuu metsätaloudellisista tavoitteista metsänhoidossa ja ottaa tavoitteekseen maisemanhoidon ja virkistyskäytön.

Aloite Kemiönsaaren kunnalle:

Jatka lukemista 2012: Ekometsätalouden menetelmät käyttöön metsien hoidossa

Aloite Dragsfjärdin Stormossenin metsän suojelemiseksi 12.2.2011

Kemiönsaaren kunnan omistamien metsien luonnonarvot kartoitettiin Kemiönsaaren luonto ry:n toimesta vuonna 2009. Selvityksessä ilmeni, että Dragsfjärdin Stormossenin metsäalueelta löytyy vanhan metsän rakennepiirteitä: puuston erirakenteisuutta, useita puulajeja, eriasteisesti lahonnutta maapuuta ja monen kokoista kuollutta puustoa. Alueen vanhimmat puut ovat yli 100-vuotiaita. Metsä koostuu useista pienialaisista elinympäristöstä: puronvarsimetsästä, ojittamattomasta rämeestä, korvesta, metsäluhdasta ja tuoreesta sekä lehtomaisesta kankaasta. Nämä piirteet kertovat monimuotoisesta, arvokkaasta elinympäristöstä. Alueelta on löytynyt mm. erittäin uhanalaiseksi luokiteltu lahokaviosammal, vanhoissa kuusikoissa pesivä kanahaukka sekä vanhan metsän indikaattorilajit viinikääpä ja riukukääpä.

Jatka lukemista Aloite Dragsfjärdin Stormossenin metsän suojelemiseksi 12.2.2011

2009 raportti Kemiönsaaren metsien luontoarvoista

Kartoituksella pyrittiin tunnistamaan, määrittämään ja rajaamaan luonnonarvoiltaan arvokkaimmat metsäkohteet. Kartoituksen yhtenä tavoitteena oli myös lisätä asukkaiden tietoisuutta yhteisten metsiemme käytöstä ja hoitotavoista sekä parantaa mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Kemiönsaaren kunta omistaa noin 400 hehtaaria metsää eripuolilla ja selvityksen perusteella ehdotamme noin 100 hehtaarin jättämistä taloudellisen toiminnan ulkopuolelle.

Raportti Kemiönsaaren kunnan metsien luontoarvojen kartoituksesta 2009 (pdf)

Ekologisesta metsänhoidosta

Oheisista linkeistä saat tietoa ekologisesta metsänhoidosta, erilaisista vaihtoehdoista metsienhoitoon ja -suojeluun.

INNOFORInnofor tarjoaa monimuotoista metsänhoitoa.

 

Luonnonperintösäätiölogor
ostaa lahjoitusvaroin vanhoja metsiä suojeltavaksi.

 

FSC FSC(Forest Stewardship Council)
(Hyvän metsänhoidon neuvosto)FSC sertifikkaatti perustuu kymmeneen pääperiaatteeseen ja niihin liittyviin metsänhoidon kriteereihin.

 

METSOMetso-sve Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelma 2008-2016.